• Bilangan Pelawat :web site hit counter

     

DIREKTORAT
 
 
   
 

Ir. Hj. Amrullah Kamal
PENGARAH KERJA RAYA

 
 

Norbidin Ulak
Timbalan Pengarah - Operasi dan Senggara

Ir. Ali Ahmad Hamid

Timbalan Pengarah - Perancangan dan Pelaksanaan

Ir. Richard Jomiji Kinsil
Timbalan Pengarah - Khidmat Teknikal

 

 

Directorate Chart