• Bilangan Pelawat :web site hit counter

     

CAWANGAN SUMBER MANUSIA
 
 

Elmin bin Hj Mohd Kassim (Ketua Penolong Pengarah/Sumber Manusia)
Elmin.MohdKassim@sabah.gov.my

Tingkat 2, Bangunan Ibu Pejabat JKR,
Jalan Sembulan, 88582 Kota Kinabalu.

 

 
LATARBELAKANG
 

Cawangan Sumber Manusia di bahagikan kepada 4 unit iaitu Unit Pembangunan Organisasi, Unit Perkhidmatan, Unit Saraan & Pencen, Unit Tatatertib & Rekod Perkhidmatan. Unit-unit ini dipertangungjawabkan sepenuhnya ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan perihal perkhidmatan, gaji, pencen, tatatertib (disiplin), latihan dan peperiksaan, rekod dan penyelidikan dan pembangunan organisasi

 

Tiap-tiap unit ini berfungsi sebagai nadi dan tunjang kepada Cawangan Pentadbiran yang mana bertanggungjawab terhadap pentadbiran perkhidmatan awam Jabatan Kerja Raya Sabah keseluruhannya.


Antara lain, di samping tugas-tugas 'routine' harian, Cawangan ini telah mewujudkan beberapa 'Task Force' dan Pasukan Kerja untuk melaksanakan tugas-tugas khas seperti berikut :-

* Perkhidmatan Buku Perkhidmatan

* Penyerapan Anggota Sementara ke dalam perkhidmatan tetap (bergantung kepada bilangan kekosongan jawatan yang ada)

* Megemaskini data Anggota Jabatan ke dalam Sistem Maklumat Anggota Perkhidmatan Awam Negeri (SMAPAN).

 

Di bawah Struktur Baru, Cawangan Pentadbiran di bahagikan kepada 4 unit iaitu Unit Pembangunan Organisasi, Unit Perkhidmatan, Unit Saraan & Pencen, Unit Tatatertib & Rekod Perkhidmatan. Unit-unit ini dipertangungjawabkan sepenuhnya ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan perihal perkhidmatan, gaji, pencen, tatatertib (disiplin), latihan dan peperiksaan, rekod dan penyelidikan dan pembangunan organisasi.

 

Tiap-tiap unit ini berfungsi sebagai nadi dan tunjang kepada Cawangan Pentadbiran yang mana bertanggungjawab terhadap pentadbiran perkhidmatan awam Jabatan Kerja Raya Sabah keseluruhannya.

 

Antara lain, di samping tugas-tugas 'routine' harian, Cawangan ini telah mewujudkan beberapa 'Task Force' dan Pasukan Kerja untuk melaksanakan tugas-tugas khas seperti berikut :-

* Perkhidmatan Buku Perkhidmatan

* Penyerapan Anggota Sementara ke dalam perkhidmatan tetap (bergantung kepada bilangan kekosongan jawatan yang ada)
* Memasukkan data Anggota Jabatan ke dalam SMAPAN bermula sejak bulan Jun 1997

 
OBJEKTIF
 

* Memberi perkhidmatan, bimbingan dan nasihat kepada semua Cawangan di Daerah termasuk Bahagian dan Unit JKR di peringkat Ibu Pejabat mengenai hal-hal perkhidmatan dan perjawatan
* Memastikan semua rekod kakitangan termasuk rekod peribadi dan sulit adalah kemaskini dan teratur
* Memastikan semua tindakan Pentadbiran mengenai perjawatan diselaraskan dengan pihak-pihak seperti Jabatan Ketua Menteri, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri, Kementerian Kewangan, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Bahagian/Cawangan/Unit di JKR
* Menyelaras dan bekerjasama dengan Cawangan-cawangan diperingkat Ibu Pejabat dan Daerah dalam merangka keperluan gunatenaga dan hal-hal organisasi

* Mengadakan perbincangan dan dialog mengenai masalah-masalah Pentadbiran dan Kakitangan yang melibatkan Bahagian/Cawangan atau Seksyen-seksyen tertentu di peringkat Ibu Pejabat dan Daerah.

 

FUNGSI 
 

1) UNIT PERKHIDMATAN
* Perlantikan Jawatan.
* Lantikan Memangku/ Tanggungan Kerja
* Pengesahan Jawatan

* Perlanjutan Tempoh Percubaan

* Peresapan ke Jawatan Tetap

* Perletakan Jawatan.

* Pembaharuan Kontrak

* Kenaikan Pangkat

* Perlantikan Semula Selepas Bersara

 

2) UNIT SARAAN PENCEN DAN PENILAIAN PRESTASI
* Pelarasan Skim dan Tangga Gaji

* Penyediaan Kertas Pencen

* Penilaian Prestasi

* Pinjaman Semua Jenis

* Tuntutan Elaun

* Tambang Percuma/ Subsidi

* Pendahuluan Gaji
- Tugas Ad-Hoc
- Peresapan Jawatan Kumpulan "D"

 

3) UNIT TATATERTIB DAN REKOD PERKHIDMATAN

* Tatatertib/ Surcaj

* Rekod Perkhidmatan

* Latihan Kursus dan Peperiksaan

* Penempatan dan Pertukaran Kakitangan.

* Keselamatan Pejabat

* Kebenaran Memandu Kenderaan

* Urusetia Lembaga Tatatertib

* Kaunseling

 

4) UNIT PEMBANGUNAN ORGANISASI

* Struktur Organisasi

* Skim Perkhidmatan

* Pewujudan Jawatan

* Permasalahan Organisasi

* Urusetia Kepada Pengurusan Sumber Tenaga Manusia

* Perlaksanaan Keperluan Tribunal/ Kesatuan Kerja

* Perlaksanaan Semua Pekeliling Kerajaan

* Senarai Kakitangan dan Perjawatan

* Kekosongan Jawatan

* Penyelenggaraan Skim